Jak rozpocząć kurs |

Jak rozpocząć kurs?

Szkolenia kierowców kat B

08.01.2020 godz. 17.00. Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawinie ul. A. Mickiewicza 11A. Sala nr 17. Zgłoszenia telefoniczne 500-303-616/Sms lub e-mail nauka@oskflinstones.com/fb nauka jazdy flinstones

DO ROZPOCZĘCIA KURSU POTRZEBNA JEST GŁÓWNIE CHĘĆ ZDOBYCIA UPRAGNIONEGO DOKUMETU PRAWA JAZDY
JEŚLI JUŻ JĄ MASZ TO NA POCZĄTEK POTRZEBNY BĘDZIE TZW. PROFIL KURSANTA, KTÓRY JEST WYDAWANY PRZEZ ODPOWIEDNI WYDZIAŁ KOMUNIKACJI (MIESZKAŃCY GMINY SKAWINA MOGĄ GO UZYSKAĆ W WYDZ. KOMUNIKACJI w SKAWINIE  ABY UZYSKAĆ PROFIL KURSANTA POTRZEBUJEMY UDAĆ  SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Z N/W DOKUMENTAMI:
  1. dowód osobisty - jeżeli nie posiadasz dowodu - inny dokument ze zdjęciem.
  2. orzeczenie lekarskie - powinno być wystawione przez lekarza uprawnionego.
  3. wypełniony druk zgody rodziców - osoby niepełnoletnie, druk możliwy do wypełnienia na miejscu przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.                                                                                                                                                                   
  4. wyraźną, aktualną i kolorową fotografie  -  1 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 BADANIE LEKARSKIE można zrobić w dniu spotkania organizacyjnego  (lekarz na miejscu koszt orzeczenia 200 zł)

Zaliczka na poczet kursu - 250 zł. później nie oprocentowane raty.

nr konta 59 2490 0005 0000 4000 1091 9918  (Kazimierz Torba, Zelczyna 77, 32-051 Wielkie Drogi)

OSK Flinstoness 2009, realizacja: crater.pl

Strona główna | Jak rozpocząć kurs? | O nas | Materiały szkoleniowe | Oferta | FLINSTONOWIE W KRAKOWIE | Galeria |